Autor: Kolenčík Vojtech

Vojtech Kolenčík - (nar. 17. júla 1955, Nitra) je slovenský maliar, grafik a ilustrátor. Strednú školu vyštudoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (dnes ŠÚV) v rokoch 1970 – 1974 u Doc. Rudolfa Filu. V rokoch 1974 – 1980 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u Prof. Albína Brunovského. V súčasnosti vyučuje na VŠVU ako interný pedagóg v rámci Katedry grafiky a iných médií, vedie Ateliér voľnej a farebnej grafiky. Na konte má mnoho samostatných výstav doma aj v zahraničí, napr. v Berlíne, Memmingene, Wiesmare, Paríži, Viedni, Prahe, Ostrave, Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a i. Participoval na viacerých kolektívnych zahraničných i domácich výstavách napr. vo Washingtone, New Yorku, Paríži, Ríme, Berlíne, Eisenstadte, Neuhofene, Resenburgu, Viedni, Ljubljane, Budapešti, Györi, ale i doma, v Bratislave, Nitre, BB, Žiline, Kežmarku a inde.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný na porovnanie.

Naše stránky používajú iba cookies, aby nám poskytli lepší prehľad o pohybe používateľov na stránke a sledovali štatistiky návštev.

Súhlasíte, aby váš počítač použil cookies pre tento účel?